FANDOM


Data Base of warrior heights and weights of all three seasons.

HEIGHTSEdit

          SEASON 1    SEASON 2   SEASON 3

5'1"      0                    0                 0                 153 cm         5'2"      1                    0                 0                 156 cm         5'3"      1                    0                 1                 160 cm         5'4"      0                    1                 2                  163 cm         5'5"      0                    1                 1                  165 cm         5'6"      1                    3                 2                  167 cm         5'7"      2                    3                 1                  170 cm         5'8"      2                    2                 4                  173 cm         5'9"      2                    5                 2                  175 cm         5'10"    2                    3                 2                  178 cm         5'11"    4                    2                 0                  180 cm         6'         0                    4                 1                  183 cm       6'1"      1                    0                 0                  185 cm       6'2"      0                    0                 1                  188 cm         6'3"      0                    0                 1                  190 cm


ANALYSIS

0X153=   0                                                                   1X156=   156                                                             2X160=   320                                                             3X163=   489                                                                                                                                           2X165=   330                                                                                                                                           6X167=   1002                                                                                                                                         6X170=   1020                                                                                                                                         8X173=   1384                                                                                                                                             9X175=   1575                                                                                                                                           7X178=   1246                                                                                                                                         6X180=   1080                                                                                                                                         5X183=   915                                                                                                                                           1X185=   185                                                                                                                                           1X188=   188                                                                                                                                           1X190=   190

TOTAL = 10 080

10 080/58 = 173.7 - 174 cm

AVERAGE HEIGHT: 5'8.5"

WEIGHTSEdit

                  SEASON 1          SEASON 2           SEASON 3

120 Lbs        0                         1                         0                                                                                             125 Lbs        0                         0                         1                                                                                             130 Lbs        0                         0                         1                                                                                             135 Lbs        2                         0                         2                                                                                             140 Lbs        1                         1                         2                                                                                             145 Lbs        1                         5                         0                                                                                             150 Lbs        1                         1                         0                                                                                             155 Lbs        0                         1                         2                                                                                             160 Lbs        1                         3                         0                                                                                             165 Lbs        1                         0                         0                                                                                             170 Lbs        2                         4                         2                                                                                             175 Lbs        1                         2                         1                                                                                             180 Lbs        5                         2                         1                                                                                             185 Lbs        1                         1                         0                                                                                             190 Lbs        0                         1                         0                                                                                             195 Lbs        0                         0                         1                                                                                             200 Lbs        0                         1                         1                                                                                             205 Lbs        0                         0                         0                                                                                             210 Lbs        0                         0                         1                                                                                             215 Lbs        0                         0                         2                                                                                             220 Lbs        0                         0                         0

ANALYSIS

1X120=120                                                                                                                                               1X125=125                                                                                                                                               1X130=130                                                                                                                                             4X135=540                                                                                                                                               4X140=560                                                                                                                                               6X145=870                                                                                                                                               2X150=300                                                                                                                                               3X155=465                                                                                                                                             4X160=640                                                                                                                                             1X165=165                                                                                                                                             8X170=1360                                                                                                                                           4X175=700                                                                                                                                             8X180=1440                                                                                                                                           2X185=370                                                                                                                                               1X190=190                                                                                                                                             1X195=195                                                                                                                                             2X200=400                                                                                                                                             0X205=0                                                                                                                                                   1X210=210                                                                                                                                               2X215=430                                                                                                                                               0X220=0

TOTAL= 9210

9210/58= 158.7 - 159 Lbs

Average Weight = 159 Lbs


GRAND AVERAGE SIZE OF A WARRIOR:

174 cm and 159 Lbs

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.